Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Μικροί Ορισμοί Ξηρασίας

Στην εργασία που μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/docs/palmer.pdf

και αφορά στη "Μετεωρολογική Ξηρασία" παρατίθενται μερικοί σύντομοι ορισμοί για την ξηρασία.

Αντιγράφω μεταφράζοντας:

1. Περίοδος με βροχή λιγότερη από κάποιο μικρό ποσό, για παράδειγμα 2,5 χιλιοστά σε ένα 48άωρο

2. Περίοδος που κρατάει περισσότερο από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών με λιγότερο υετό από ένα καθορισμένο μικρό ποσό.

3. Περίοδος με ισχυρό άνεμο, λίγο υετό, υψηλή θερμοκρασία και ασυνήθιστα χαμηλή σχετική υγρασία (ατμοσφαιρική ξηρασία - atmospheric drought)

4. Μια μέρα οπότε η διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος έχει μειωθεί σε ένα μικρό ποσοστό της διαθέσιμης χωρητικότητάς του.

5. Χρονική περίοδος όπου μια ή όλες οι ακόλουθες συνθήκες υπερισχύουν: α) Τα βοσκοτόπια γίνονται σπάνια, β) Τα αποθέματα αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις παραγγελίες. γ) hand feeding in vogue (1) δ) agistment of stock (2)

6. Μηνιαία η ετήσια βροχόπτωση ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στην ανάγκες των καθιερωμένων ανθρωπίνων αναγκών.

7. Μια συνθήκη η οποία επικρατεί οποτεδήποτε ο υετός είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καθιερωμένων ανθρωπίνων αναγκών.

Τα (1) και (2) δεν τα μετάφρασα γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς το νόημά τους στ' άγγλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: